is een initiatief met een missie: betaalbare huizen voor starters

Dat doet HometoStart door anders naar de huizenmarkt, bouw- en ontwikkelingsprocessen te kijken (en alle factoren die daarbij een rol spelen). Door steeds weer vragen te stellen zoals “kan het niet vanuit een andere invalshoek, op een andere manier, beter of goedkoper?”

HometoStart is het organiseren en ondersteunen van een samenwerking. Een samenwerking van partijen die het gedachtengoed met elkaar dragen. De belangrijkste partij daarbij is de toekomstige bewoner: deze is niet meer afnemer of klant, maar onderdeel van de samenwerking om betaalbare huizen te realiseren en staat vooraan.

HometoStart is geen non-profit initiatief. In HometoStart initiatieven is het prima als de samenwerkende partijen een goede boterham verdienen voor het werk dat verricht wordt. Maar dat is wat anders dan de winst-gerichtheid die in de huizenmarkt vaak de boventoon voert. In “bouw” termen: de prijs die betaald wordt, moet terug te voeren zijn op de steentjes die gestapeld worden.

HometoStart is een initiatief van en ontwikkeld door